• Inwertory MMA, MMA/TIG
  • Półautomaty spawalnicze MIG/MAG
  • Urządzenia do spawania metodą TIG AC/DC
  • Automaty spawalnicze
  • Przecinarki plazmowe oraz gazowe

MMA Metoda spawania łukowego przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Wyróżniamy spawarki transformatorowe, inwertorowe, oraz prostowniki.

W tej metodzie polecamy spawarki m. in.


Spawanie MIG/MAG  – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG, metoda 131) lub aktywnych (MAG, metoda 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali.

SPAWANIE MIG/MAG 1 – kierunek spawania; 2 – końcówka prądowa; 3 – elektroda (drut); 4 – gaz; 5 – stopiony metal tzw. „jeziorko”; 6 – gotowa spoina; 7 – podłoże

Polecane urządzenia

TIGER  305, 309 i 405 z miedzianym pierwotnym i wtórnym uzwojeniem
Esab – CADDY MIG C200i, ORIGO MIG C280 PRO/C340 PRO
Lincoln – Powertec 305 S,
Kemppi – MinarcMig Evo 170, MinarcMig Evo 200, Kempact 253
MAGNUM MIG 330 MMA IGBT


TIG – metoda spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki . Oznaczona jest kodem 141. Łuk jarzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą wykonaną z czystego wolframu lub wolframu uszlachetnionego tlenkami. W większości przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) podłączana jest do bieguna ujemnego, a zacisk masy do bieguna dodatniego spawarki. Powoduje to wydzielanie się większej ilości ciepła w miejscu powstawania spoiny, mniejsze obciążenie elektrody wolframowej (elektrony przepływają od minusa do plusa).

Metodą tą spawa się prądem stałym wszystkie gatunki stali, zwłaszcza stale wysokostopowe, oraz metale nieżelazne. Największe zastosowanie znajduje jednak przy łączeniu aluminium i stopów aluminium z użyciem prądu przemiennego ze względu na uzyskiwanie złącz spawanych o bardzo wysokiej jakości. Jedna z najbardziej uniwersalnych metod spawania.

Oznaczenie elektrod nietopliwych:

Elektroda czerwona: torowana
Elektroda złota: lantanowana
Elektroda biała: cyrkonowa
Elektroda szara: cerowa
Elektroda zielona: czysty wolfram

Polecane urządzenie TIG

Esab – Caddy Tig 2200i,  Origo Tig 4300i,
Lincoln – Invertec v 205TP,
Kemppi – MinarcTig Evo 200MLP , Master Tig LT250
Tiger 1500HF 1700HF 1900HF